Ayrımcılığın Olmadığı Bir Rheinland-Pfalz Ağı’na hoş geldiniz!

2006 yılında yürürlüğe giren Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) ayrımcılığa karşı korunmanın hukukî boyutunu bir hayli geliştirmiştir.

Bu yasa etnik köken, cinsel kimlik, din / inanç ya da dünya görüşü, görünen ve göremediğimiz engel, yaş ya da cinsel eğilim nedeniyle her hangi bir kişiye uygulanan ayrımcı muameleyi engellemeği ya da ortadan kaldırmayı hedefler.

Ayrımcılığın Olmadığı Bir Rheinland-Pfalz Ağı, Rheinland-Pfalz eyaletinde etkin olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve ayrımcılığa karşı hizmet veren ve katkı sunan mağdur gruplarının insiyatif sahiplerinin temsilcilerinden oluşur.